An werkt als verpleegkundige op de spoeddienst van een ziekenhuis in Eeklo, België. Ik moet eerlijk toegeven: aanvankelijk dachten we dat het nieuwe coronavirus iets zou zijn zoals we destijds de Sars-epidemie of de vogelgriep hadden. Iets wat relatief veraf bleef en ook wel wat overdreven werd aangekondigd in de media. Maar we hebben zeer snel onze mening moeten bijstellen, want dit is echt erg! Dit is nu heel dichtbij en dat was toch even schrikken. Maar met de collega’s namen we de koe meteen bij de horens en maakten we ons klaar om de strijd tegen het virus aan te gaan. Voor mij is een job als verpleegkundige inderdaad altijd een roeping geweest, ik wilde dit echt doen. Het is voor mij dan ook geen probleem om effectief in de gevarenzone, in de frontlinie, te staan om patiënten te helpen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in deze crisis, alleen zo komen we eruit.


Op de dienst Spoedgevallen hebben we een hecht team waar elk zijn of haar steentje bijdraagt. Van spoedarts tot onze secretaresse, die het ook vaak hard te verduren krijgt. Respect daarvoor, maar ook voor mijn collega’s die nu op de COVID-19-cohorteafdelingen en Intensieve Zorg staan! Dit moeten we samen te lijf gaan!


An works a nurse in the Emergency Unit of a hospital in Eeklo, Belgium. I have to admit, initially we thought this new coronavirus would be something like the Sars epidemic or the Bird Flu. Something relatively far away that was exaggerated by the media. But we had to change our opinion very quickly, because this is really bad! This is now something very close and that was quite a shock. But we immediately started preparations and decided to fight the virus. For me, my job as a nurse has always been a calling, I really wanted to do this. Therefore, it is no problem for me to be working in the danger zone, in the frontline, to help patients. Everyone must take his or her responsibility in this crisis, there is no other way out.


In the Emergency Unit we have a close team. Everyone contributes. From the emergency doctor to our secretary who also has a hard time. Respect for that, but also for my colleagues who are now working in the COVID-19 cohort departments and in Intensive Care! We have to tackle this together!